STUDIEGROEP IRTAS BV STUDIEGROEP IRTAS BV a difference in concept
U bent nu hier: Home

andere studies 

 

Het uitbaten van andere studies in eigen beheer zoals:

 

 

• veiligheidscoördinatie

• grondverzet en milieu

• infiltratie en buffering van water

• stabiliteit

• afkoppeling private percelen

 

 

 

 


veiligheidscoördinatie

De coördinatoren leggen in elk project de basis voor een veilig ontwerp, uitvoering en later gebruik. Hierbij wordt er overleg gepleegd met de verschillende actoren. Naast oog voor de veiligheid van de uitvoerders wordt er ook aan de veiligheid van de omwonenden en de passanten gedacht.

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-beschoeide-sleuf.png

 

 

 

 


grondverzet en milieu 

Rioleringsprojecten, herinrichten van wegen en de realisatie van verkavelingen gaan steeds gecombineerd met grondverzet. Voor de uitvoering van de meeste grondwerken is een bodemonderzoek (Technisch Verslag) verplicht en wordt de kwaliteit van de uit te graven of uitgegraven bodem bepaald. Door onze ervaringen in zowel het ontwerp van rioleringsprojecten alsook het bodemonderzoek kunnen beiden optimaal op elkaar afgestemd worden.

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-grondverzet-PAN-kmozone-Metalunion.png

 

 

 

 


infiltratie- en buffering van water

Steeds meer gaat de aandacht naar de infiltratie en buffering van het hemelwater. Ook wij zijn overtuigd van de noodzaak om op een duurzame wijze om te springen met hemelwater. Naast dit ecologisch denken is ook waterbeheersing en het oplossen en vermijden van wateroverlast een zeer belangrijk aspect in onze filosofie.

Rekening houdend met de diverse regelgevingen en publicaties integreren wij deze aspecten in onze rioleringsontwerpen en de inrichting van de publieke ruimte. Door onze ervaring en uitgebreide gebiedskennis van de regio's waarin we actief zijn kunnen we deze theorie op een efficiënte wijze omzetten in de praktijk. Rekening houdend met de wensen van onze opdrachtgevers en de opgelegde eisen door diverse overheidsinstanties integreren wij dit op een budgetvriendelijke wijze in onze ontwerpen. Vaak betekent dit ook 'out-of-the-box' denken en creatief omgaan met de beschikbare ruimte en technieken.

 

 

 

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-infiltratie-algemeen.png

 

 

 


 
Een greep uit onze referenties:

 

 

• Verkaveling Kouterbosstraat Zele (Smeyersberg):

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-infiltratie-Zele-Smeyersberg-buffer.png

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-infiltratie-Zele-Smeyersberg-wadi.png

   


• Verkaveling Aalst:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-infiltratie-Aalst-Rozendreef.png

  

 

• KMO zone te Assenede:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-infiltratie-Assenede-KMO.png

 

 

 

  

 


 

stabiliteit

De stabiliteit van de kunstwerken, overstorten, pompstations en funderingstechnieken wordt per project beoordeeld. Steeds wordt de gepaste techniek gekozen afhankelijk van de situatie en de uitvoeringsmogelijkheden.
 

 

Een greep uit onze referenties:

 

• secanspalen

• Scheldedreef, Wetteren

 

 

• overstort Veldekensstraat te Zele:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-stabilisatie_overstort-zele-Veldekensstraat.png

 

  

• overstort, collectoren, persing, soilmixbeschoeiing te Melle:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-stabilisatie_overstort-doortocht-Melle.png

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-stabilisatie_persing-doortocht-Melle.png

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-stabilisatie_collectoren-Melsele-001.png

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-stabilisatie_soilmixbeschoeiing-PS-doortocht-Melle.png

 

 

 

 

 


afkoppelingen private percelen

Studiegroep IRTAS beschikt over één van de eerst erkende afkoppelingsdeskundigen met ondertussen ruim 1.000 afkoppelingsdossiers onder haar hoede. Naast de technische aspecten wordt hierbij ook steeds rekening gehouden met de wensen van de eigenaars. Tevens wordt er naar de meest budgetvriendelijke oplossing gezocht.
 
/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/andere_studies/IRTAS-afkoppelingen.png

 

 

 


 

 

 

terug naar boven