STUDIEGROEP IRTAS BV STUDIEGROEP IRTAS BV a difference in concept
U bent nu hier: Home

 

Studiegroep IRTAS heeft zwaar op haar meettoestellen geïnvesteerd. Hierdoor kunnen we de positie van tal van zaken nauwkeurig bepalen volgens het algemeen coördinatenstelsel voor België, Lambert 72 (positie) en TAW (hoogte).
Onze expertise wordt toegepast voor:

 

Duivensport

Onze beëdigd landmeter bepaalt de coördinaten van een nieuwe duiventil. Op die manier meet hij de afstand tussen losplaats en duiventil.

 

Archeologie

Bij archeologisch onderzoek is het noodzakelijk om de exacte positie en de hoogte van elke proefsleuf en/of werkput exact vast te leggen. Door het inmeten van de gevonden archeologische sporen kan alles perfect in kaart worden gebracht.

 

Putdeksels

In het kader van een hydronautstudie worden alle putdeksels van de bestaande riolering bovengronds met GPS ingemeten.

 

Dorpelpeilen

Als het gevaar van overstroming dreigt, kan het nuttig zijn om de dorpelpeilen van woningen op te laten meten. Onze hoogtemeting wordt automatisch bepaald met het T.A.W. als basis. Dit is het Belgische referentiekader.