STUDIEGROEP IRTAS BV STUDIEGROEP IRTAS BV a difference in concept
U bent nu hier: Home

 

logo IRTAS pos

 

met de T van topografie:


verkavelingen

 

Wanneer men een perceel grond, gelegen in de bouwzone, wenst te verdelen in bouwgronden, dan is een verkavelingsdossier nodig. Studiegroep IRTAS kan u hierbij perfect begeleiden.

 

De opmaak van een kwaliteitsvol verkavelingsdossier vereist het opmeten van de bestaande toestand van het betreffende terrein. Op basis van de opmeting worden een aantal ontwerpen uitgetekend. Deze worden met de verkavelaar besproken, een keuze wordt gemaakt. Indien nodig, wordt het ontwerp voorgelegd aan de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente. Wordt in het concept ook de aanleg van wegenis en riolering voorzien, dan gaat studiegroep IRTAS in nauw overleg met de technische dienst van de gemeente. Een goed besproken verkavelingsdossier is uw beste garantie op een vergunning!


Desgevallend koppelen wij aan het verkavelingsdossier ook de bouwaanvraag voor het slopen van de bestaande gebouwen.

 

Op verzoek van de klant volgen we tevens de uitvoering van de opgelegde lastvoorwaarden op, zodat zonder probleem het verkoopbaarheidsattest wordt verkregen.

 

Wanneer de loten verkoopbaar zijn maken we per perceel het metingsplan op dat aan de notariële akte zal worden gehecht. Op dit plan worden eveneens de diverse juridische aspecten vermeld, zoals erfdienstbaarheden, enz. ...

De grenspalen worden op het eerste verzoek geplaatst op elk hoekpunt.