STUDIEGROEP IRTAS BV STUDIEGROEP IRTAS BV a difference in concept
U bent nu hier: Home

 

 

In het kader van infrastructuurprojecten werden de nodige competenties inzake verkeer uitgebouwd binnen Studiegroep IRTAS. Verkeersonderzoeken zoals kruispunttellingen of parkeerduuronderzoeken kunnen in eigen beheer of onder begeleiding uitgevoerd worden. Start- en projectnota’s worden opgemaakt om uiteindelijk subsidies te bekomen in het kader van een module of fietsfonds. Studiegroep IRTAS heeft hierin een gedegen ervaring uitgebouwd met positieve beoordelingen van de auditcommissies tot gevolg.

 

Daarnaast is er expertise opgebouwd in het beoordelen van effecten van nieuwe ontwikkelingen of ingrepen. Meer bepaald kan in het kader van nieuwe woonprojecten of bedrijfsterreinen nagegaan worden wat de impact is van de bijkomende mobiliteitsstromen op het omliggende wegennet. Indien nodig worden milderende maatregelen voorop gesteld. Specifiek heeft IRTAS reeds de impact nagegaan van nieuwe toegangen tot het Universitair Ziekenhuis te Gent. Een nieuwe duidelijke interne circulatie op het ziekenhuisdomein diende te worden berekend en vormgegeven waarbij rekening werd gehouden met interne urgentievoertuigen en dienstentransport.

 

Tot slot kan Studiegroep IRTAS ingeschakeld worden voor uw bedrijf in het kader van een bedrijfsvervoerplan of beheersen van verkeersstromen. Heeft u tekort aan parkeerplaatsen? Dient er zicht gekregen te worden op de verplaatsingswijzen van uw werknemers? Wilt u duurzame verplaatsingen promoten in het kader van duurzaam ondernemen? Een bedrijfsvervoerplan kan de mobiliteit van uw bedrijf in kaart brengen en oplossingen bieden aan voorgaande vragen. Dure parkeerruimte kan geoptimaliseerd worden en aangepaste incentives kunnen tot gemotiveerdere werknemers leiden. Tevens kan de nood voor een bedrijf ontstaan om de vrachtwagenstromen beter te beheersen op de bedrijfssite. Door middel van simulatiesoftware betreffende rijtracés van voertuigen kan Studiegroep IRTAS de ontworpen tracés en wachtbuffers toetsen aan effectieve berijdbaarheid.

 


 

 

Een greep uit onze referenties:• Mobiliteitsplan Moerbeke:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/ruimte_mobiliteit/IRTAS-mobiliteit_Moerbeke.png

 

 

 


• Verkeerstudie nieuw toegangscomplex UZ Gent:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/ruimte_mobiliteit/IRTAS-mobiliteit_Verkeerstudie-UZ-Gent-1.png

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/ruimte_mobiliteit/IRTAS-mobiliteit_Verkeerstudie-UZ-Gent-3.png

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/ruimte_mobiliteit/IRTAS-mobiliteit_Verkeerstudie-UZ-Gent-2.png

 

 

 


• Mober verkaveling Middenheide te Beveren:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/ruimte_mobiliteit/IRTAS-mobiliteit_middenheide_Beveren.png

 

 

 


• Mober verkaveling Begijnhof te Deinze:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/ruimte_mobiliteit/IRTAS-mobiliteit_Begijnhof_Deinze.png

 

 

 


• Vrachtwagenstromen en personeelsparkings VPK te Oudegem:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/ruimte_mobiliteit/IRTAS-mobiliteit_vrachtwagenstroom-VPK-Oudegem.png

 

 

 

 

• Bedrijfsvervoerplan Aliplast te Lokeren:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/ruimte_mobiliteit/IRTAS-mobiliteit_Bedrijfsvervoerplan-Aliplast.png

 

 

 ruimte: