STUDIEGROEP IRTAS BV STUDIEGROEP IRTAS BV a difference in concept
U bent nu hier: Home

 

 


inrichtingstudies, masterplannen en
strategische projecten

 

Ontwikkelingen van nieuwe gebieden of herontwikkeling van bestaande gebieden inzake wonen, werken of recreatie verworden dikwijls tot complexe planningsprocessen waarbij verscheidene beleidsdomeinen op elkaar moeten afgestemd worden. Vooreerst moet daarom gestart worden met een uitgebreide studie van het planningsgebied waaruit een visie kan worden gedistilleerd over de toekomstige krachtlijnen van het gebied. Een masterplan of inrichtingsstudie geeft daarbij vorm aan de toekomstige invulling van de zone. Dit is de basis voor overleg met de stakeholders teneinde tot een consensus te komen. Op basis van dit plan kan een gefaseerde realisatie gebeuren.

 

Invullingen in binnengebieden van de woonweefsels kunnen belangrijke strategische projecten worden ter versterking van de dorpskern of stadsweefsel. Door hun omgevende bebouwing zijn dit complexere opdrachten gezien er een symbiose met de buurt moet ontstaan. Studiegroep IRTAS tracht in de ontwerpen dan ook voordelen voor de omgevende bewoning te integreren. De inplanting van gebouwen, publiek domein, groen en andere functies wordt afgestemd op de omgeving

 


 

 

Een greep uit onze referenties:

 

 

  • Masterplan Oostakker in functie van nieuw oefencomplex KAA Gent:

 

 

 

 

 

  • Inrichtingsplan sportzone Kouterslag te Melle:

 

 

 

  • Inrichtingsplan Het Broek te Sint-Gillis-Waas:

 

 

 

  

• Bedrijventerrein Doornpark te Beveren (inrichtings-, uitgifte- en beheerplan i.k.v. subsidie Agentschap Ondernemen):

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/ruimte_inr.studiesmasterplstrategie/IRTAS-Inrichtingstudie-Doornpark-Beveren.png

 

 

• Masterplan woonuitbreidingsgebied Viergemeet te Beveren:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/ruimte_inr.studiesmasterplstrategie/IRTAS-Inrichtingstudie-masterplan-Viergemeet.png

 

 

• Masterplan in randstedelijk woongebied Droogte-Maagdekensstraat te Evergem:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/ruimte_inr.studiesmasterplstrategie/IRTAS-Inrichtingstudie-Masterplan-Droogte.png

 

 

• Inrichtingstudie woonuitbreidingsgebied te Klein-Sinaai (inclusief aanvraag tot principieel akkoord)

 


 

 

 

terug naar boven

 

 


ruimte: