STUDIEGROEP IRTAS BV STUDIEGROEP IRTAS BV a difference in concept
U bent nu hier: Home

logo IRTAS pos

 

met de I van infrastructuur:

 


  

rioleringsprojecten en waterbeheersing

 

Studiegroep IRTAS werkt in opdracht van diverse overheidsinstanties (gemeentebesturen, N.V. Aquafin, TMVW, ...) mee aan het integraal waterbeheer.

 

Een belangrijk uitgangspunt bij rioleringswerken is de verbetering van de kwaliteit van de oppervlaktewateren. Hiervoor worden de evoluties in het rioleringslandschap op de voet gevolgd. Naast het opvolgen van de ontwerprichtlijnen wordt er steeds de nodige flexibiliteit behouden om 'out of the box' te durven nadenken over het project. Dit dient te leiden tot projectspecifieke ontwerpen en bepalingen met behoud van de gedefinieerde objectieven.

 

We worden geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatswijziging met onder meer langere en intensere regenbuien, steeds vaker met wateroverlast tot gevolg.

We zijn er ons allen van bewust dat we doordacht dienen om te gaan met oppervlaktewater. Het beheersen hiervan vormt één van de grootste uitdagingen voor de verschillende overheden.

 

IRTAS staat mee aan de grondvesten van een gewijzigde benadering en behandeling van regenwater met aandacht voor maximale infiltratie, correct gedimensioneerde waterbekkens en een gepaste afvoer via een uitgekiend stelsel van beken en waterlopen.

 

Op deze manier dragen we ons steentje bij tot een duurzaam en veilig waterbeheer in Vlaanderen.

 


 

Een greep uit onze referenties:


 

• Verkaveling Rozendreef-Botermelkstraat te Aalst

• Verkaveling Moerkensheide te De Pinte

• Collector Melsele te Beveren

 

 

  • Aansluiting Avermaat te Zele:

 

 

 

  • Wegen- en rioleringswerken in de Kerkstraat te Belsele:

 

 

 

 

  • Wegen- en rioleringswerken Klapperstraat en Bijlstraat te Beveren:

 

 

   

 

  • Wegen- en rioleringswerken Heistraat (deel) en Begijnenstraat te Sint-Niklaas:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  • Bufferbekken langsheen de E17 te Sint-Niklaas:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/infra_riolering/IRTAS-riolering_bufferbekken-sint-niklaas.png

 

  

• Wegen- en rioleringswerken Kuildam en aanleg ringgracht te Sint-Niklaas:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/infra_riolering/IRTAS-riolering_kuildam2.png

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/infra_riolering/IRTAS-riolering_kuildam1.png

 

  

  

• Wegen- en rioleringswerken in de Brugse Heirweg en Koebrugstraat te Stekene:

 

/website/studiegroep-irtas-bvba/assets/images/photoalbumimages/infra_riolering/IRTAS-riolering_gracht-Brugse-Heirweg.png

 

 

   

 


terug naar boven

infrastructuur: