STUDIEGROEP IRTAS BV STUDIEGROEP IRTAS BV a difference in concept
U bent nu hier: Home - ruimte

 

logo IRTAS pos

 

 

 

met de R van ruimte:

 

 


 

 

Door de praktijkervaring en contacten met de overheid is er een gedegen kennis opgebouwd over de complexe Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en aanverwanten. Particulieren kunnen in het kader van vergunningen en zonevreemdheid voor stedenbouwkundig advies terecht bij Studiegroep IRTAS. Kleine aanvragen waarbij geen architect noodzakelijk is, worden in eigen beheer opgemaakt (bv. functiewijziging, sloop van vrijstaande gebouwen, ontbossing, reliëfwijzigingen...). Verscheidene zonevreemde bedrijven hebben we daarnaast reeds kunnen helpen met hun aanvraag tot planologisch attest.

 

Het werkveld van de afdeling Ruimte is sinds enige tijd verruimd met het domein mobiliteit. Wat gestart is als opmaak van start- en projectnota’s in het kader van start- en projectnota’s voor het verkrijgen van subsidies voor infrastructuurwerken, is uitgegroeid tot opmaak van mobiliteitsplannen, verkeerstudies, bedrijfsvervoerplannen en mobiliteitseffectenrapportage.